Historie

První stálí obyvatelé Zanzibaru byli nejspíše předky Hadimů a Tumbatů. Pocházeli z východní Afriky a ostrov osídlili kolem prvního století našeho letopočtu. Tvořili různé etnické skupiny, žili v malých vesnicích a nikdy nesplynuli ve větší skupinu. Jelikož postrádali centrální vedení, bylo snadné si je podrobit.

Osídlení ostrova Zanzibar

Obchodníci z Arábie, Perského zálivu, území součastného Iránu a východní Indie se pravděpodobně plavili na Zanzibar již v osmém století. Využívali monzunových větrů, pluli napříč Indickým oceánem a kotvili v přístavu dnešního města Zanzibar Town. Na ostrově kvetl obchod především se slonovinou, zbožím z Orientu, otroky a kořením. Koncem 11. století se na ostrově začali usazovat především perští obchodníci a postupně se promísili s původními Afričany. Nejstarší dochovaná budova, která se datuje do roku 1107, je mešita v Kizimkazi a patří k vyhledávaným turistickým atrakcím.

Vláda a panovníci

Návštěva Vasco da Gamy v roce 1499 byla začátkem evropského vlivu. Portugalci ustanovili kontrolu nad ostrovem v roce 1503. Portugalská nadvláda trvala až do roku 1698, ve kterém přešel ostrov pod správu Ománu, resp. Ománského sultána. Sultán Sayyid Said bin Sultan al-Busaid v roce 1840 přesunul hlavní město Muscat z Ománu do Stone Town na Zanzibaru. Ománští panovníci postupně ovládli i východní pobřeží Afriky. Svoji kontrolu upevnili v roce 1785, kdy ovládli Kilvu, a následně v roce 1800, kdy posílili správu ostrova Zanzibar a to i přes odpor místních svahilsky hovořících elit.

Ostrov Zanzibar později ovládli Britové. V roce 1890 uzavřeli s Německem dohodu, podle které Němci neměli bránit britské kontrole tohoto území výměnou za přenechání ostrova Helgoland. Britové na Zanzibaru v témže roce zřídili protektorát. Mezi lety 1890 a 1913 zde vládu svěřovali vezírům, poté britskému správci.

Datované události

27. srpna 1896 proběhla britsko-zanzibarská válka, která se svým trváním (45 minut) zapsala jako nejkratší válka dějin.

19. prosince 1963 získal Zanzibar od Velké Británie nezávislost jako konstituční monarchie (sultanát). Již 12. ledna 1964 byl sultán ovšem svržen a 26. dubna 1964 se Zanzibar spojil s Tanganikou v novém státě Tanzanii.

Zeptejte se

(vyžadováno)

(nezobrazí se) (vyžadováno)

Komentáře

  1. Veronika /

    chtěla bych se zeptat kdy byli otroci přivedeni z Afriky do Ameriky?